image    
Title of the document .


                     
                                             
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                      
 
                                                                                                                                                                                                                                      
1/31/2017 11:52:20 AM  
                                                 الادارة العامة للشؤون المالية                
   
1. تنظيم وإعداد الموازنة العامة للوزارة ومتابعة اعتمادها وتنفيذهامع وزارة المالية .
2. إجراء كافة العمليات والمعاملات المالية إستناداً للدورة المستندية المعتمدة والمعدة حسب القوانين والانظمة والتعليمات المالية.
3. تنظيم حسابات المشاريع بما يتفق والعقود المبرمة من حيث التمويل وصرف المطالبات المالية .
4. تأمين إحتياجات الوزارة من اللوازم والأصول والخدمات المطلوبة
5. إدارة كافة العمليات المتعلقة بالاصول واللوازم العامة في الوزارة .
6. المشاركة في لجنة عطاءات الاشغال في الوزارة ولجان الشراء لدى الجهات المشترية الأخرى.
7. متابعة كافة العمليات المتعلقة بالتحصيل والتسجيل الخاصة بالإيرادات .
8. العمل والتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة في وزارة المالية بما يخص عمل الوزارة .